اول سلام.دوم ببخشید که نیومده بودمخجالتکلی درس و مرس داشتم اصلا وقت نمیکردم برم نت عکس بگیرم براتون خنثی

ممنون از کساییی که توی این مدت که نبودم نظر گذاشتن قلب


ولی امروز کلی عکس آوردم براتون....نظر یادتون نره

 

بفرمایید ادامه ی مطلبـــــــــــقلب


جومریو آه آخییییییییدلقک

 

خوب دیگه بسه منم خسته شدم نظر یادتون نره